Víno jako dárek

Podnikatelé i firmy mají podle zákona č. 441/2005 Sb., možnost využít láhev vína jako dárek, nebo chcete-li reklamní předmět a odečíst si od základu daně z příjmu víno v hodnotě 500 Kč za kus bez DPH. Plátce DPH si tak může v případě nákupu vína jako propagačního předmětu odečíst DPH a při výdeji do spotřeby není povinnost DPH odvádět. Nutnou podmínkou je opatření láhve etiketou s obchodním názvem firmy nebo ochrannou známkou poskytovatele vína či názvem propagovaného zboží nebo služby. Do ceny, která nepřesáhne zmíněných 500 korun, se započítávají také náklady, jež vzniknou s pořízením reklamního předmětu jako např. výdaje na dopravu, tisk reklamních etiket, náklady na dárkové balení apod.

Rádi na požádání opatříme láhev etiketou a do faktury uvedeme: „VÍNO JE URČENO JAKO REKLAMNÍ PŘEDMĚT A LÁHVE JSOU NA VAŠI ŽÁDOST OPATŘENY REKLAMNÍ ETIKETOU"